Ölçülə bilən nəticə

Müştəri ilə qarşılıqlı əlaqə ərizələr, anketlər, müqavilələr və surətlər kimi çoxlu sayda kağız sənədlərlə müşayiət olunur. Müştərinin bu cür sənədlərdə göstərdiyi məlumatlar informasiya sistemində (CRM, ERP) nə qədər tez olarsa, xidmət biznes prosesi bir o qədər tez başlayır. Eyni zamanda, giriş xətalarının olmaması xidmətin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir.

Müştəri sənədlərinin işlənməsi xərclərini azaltmaq, onu sürətləndirmək və məlumatların etibarlılığını artırmaq olduqca mümkündür. Biz müştərilərimizə həm seçmə, həm də tək paket şəklində istifadə edilə bilən bir sıra xidmətlər təklif edirik.

  • poçtun qəbulu, ştrix-kodlanması, çeşidlənməsi və skan üçün hazırlanması;
  • saxlama vahidləri üzrə orijinalların skan edilməsi və düzülməsi;
  • mənalı məlumatların tanınması, çıxarılması (müştəri, müqavilə nömrəsi, xidmət növü və s.);
  • yoxlama və tənzimləmə (artıq CRM və biznes proses standartlarında saxlanılan məlumatlara uyğun olmaq üçün);
  • əllə yoxlama tələb edən sənədlər paketinin və müvafiq müqavilələrin formalaşdırılması;
  • avtomatik konvertasiya və CRM sisteminə yükləmə;
  • elektron və ya kağız arxivlərdə işlənmiş sənədlərin yekun atributu və saxlanması.