Xidmət konveyer kimi işləməlidir: dəqiq, tez, səmərəli və hər yerdə bərabər. Müştərinin sabah qayıdacağını, şirkət onun problemlərini həll edə bilibmi, xidmətdən razı qalıbmı, onu heç vaxt əvvəlcədən bilə bilməzsiniz. Bu, xidmətinizin keyfiyyətinə təsir etməməlidir.Təşkilati baxımdan yüksək keyfiyyətli xidmət konkret müştəri və onun konkret məsələləri ilə işləməyə bilər. Bu zaman siz xidmət standartlarına diqqət yetirməli, müştəri sədaqətinə əsaslanmamalısınız.

Bu cür xidmətin modelləri böyük şirkətlərdə rast gəlinir, burada bütün səylər proseslərin, o cümlədən müştəri xidmətlərinin avtomatlaşdırılmasına yönəldilmişdir. Son vaxtlara qədər bu, onların rəqabət üstünlüyü idi, lakin bu gün fərdiləşdirilmiş xidmətə istehlakçı tələbləri artdıqda, bu, onların zəif nöqtəsinə çevrildi.

Avto-informatordan istifadə adi bir təcrübəyə çevrilib. Qeydə alınmış səs nəzakətli görünür, lakin real insanın cavab verməsi üçün sizi 40 dəqiqə gözləməyə sövq etmir. Hər bir müştəriyə fərdi diqqət uğur və rəqiblər üzərində qələbə yoluna çevrilir.