Bizim həllərimiz

Çap xərclərinizi azaltmağın yollarını axtarırsınız? Onların keyfiyyətini artırmaq və eyni zamanda vaxtınıza qənaət etmək istəyirsiniz?

Mərkəzləşdirilmiş çap xidmətimiz sizin ixtiyarınızdadır.

Sənədlərin mərkəzləşdirilmiş çapı xidmətləri göstərməklə biz aşağıdakı vəzifələri həll edirik:

  • həm sərt daşıyıcılarda, həm də elektron kanallar vasitəsilə daxil olan dövriyyə sənədlərinin hazırlanması üçün sifarişlərin qəbulu;
  • peşəkar çap məhsullarının sürətli və keyfiyyətli istehsalı;
  • çapdan sonrakı emalın icrası - ən sadə tikişdən kitabçaya qədər;
  • icra vəziyyətinin monitorinqi - sifarişin qəbulundan təhvil verilməsinə qədər;
  • ətraflı hesabatın hazırlanması.

Poliqrafiya mərkəzi təqdimatlar, daxili sənədlər, broşürlər, dərsliklər və məlumat kitabçaları, maliyyə və kadr sənədləri və standart blanklar kimi dövriyyə sənədlərini hazırlaya bilər.