Çap xərclərinizi azaltmağın yollarını axtarırsınız? Onların keyfiyyətini artırmaq və eyni zamanda vaxtınıza qənaət etmək istəyirsiniz?

Mərkəzləşdirilmiş çap xidmətimiz sizin ixtiyarınızdadır.

Sənədlərin mərkəzləşdirilmiş çapı xidmətləri göstərməklə biz aşağıdakı vəzifələri həll edirik:

  • həm sərt daşıyıcılarda, həm də elektron kanallar vasitəsilə daxil olan dövriyyə sənədlərinin hazırlanması üçün sifarişlərin qəbulu;
  • peşəkar çap məhsullarının sürətli və keyfiyyətli istehsalı;
  • çapdan sonrakı emalın icrası - ən sadə tikişdən kitabçaya qədər;
  • icra vəziyyətinin monitorinqi - sifarişin qəbulundan təhvil verilməsinə qədər;
  • ətraflı hesabatın hazırlanması.

Poliqrafiya mərkəzi təqdimatlar, daxili sənədlər, broşürlər, dərsliklər və məlumat kitabçaları, maliyyə və kadr sənədləri və standart blanklar kimi dövriyyə sənədlərini hazırlaya bilər.