Bizim analitik yanaşmamız sizə çap infrastrukturunuz haqqında tam təsəvvür əldə etməyə kömək edir. Yerli, regional və qlobal səviyyədə məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün istifadə etdiyimiz alətlərin arxitekturasına nazik və qalın müştəri texnologiyaları, həmçinin bulud saxlama ilə qarşılıqlı əlaqə daxildir. Bu o deməkdir ki, biz istənilən infrastrukturla məşğul ola bilərik.

Asset DB və CompleteView Pro inteqrasiya olunmuş alətlər dəstindən istifadə edərək, biz işlədiyimiz məlumatın etibarlı olmasını və təşkilatınızın infrastrukturu kontekstində şərh edilməsini təmin etmək üçün məlumatların toplanması, daxil edilməsi və təsdiqləmə proseslərini avtomatlaşdırırıq.

 Bu yolla biz sizə çap xərclərinizin tam təsvirini veririk və onları azaltmaq potensialını müəyyən edirik. Biz həmçinin infrastrukturun müxtəlif aspektlərini, o cümlədən enerji istehlakı baxımından ekoloji izi, atmosferə CO2 emissiyalarını və kağız istehsalı üçün kəsilən ağacları təhlil edirik.

 Toplanmış məlumatlar bizə sizinlə birlikdə çap infrastrukturunun optimallaşdırılması və inkişafı üçün müxtəlif ssenariləri modelləşdirməyə, həmçinin onun əsas göstəricilərini (əməliyyat, maliyyə və ekoloji) sənaye standartları ilə müqayisə etməyə imkan verir.