Bu mərhələdə biz çap və sənədlərlə işləmə proseslərinin səmərəliliyini artırırıq. Bunun üçün biz kağız sənəd axınını rəqəmsallaşdırır və iş axınlarını yenidən dizayn edirik. İT infrastrukturuna inteqrasiya olunmuş optimallaşdırılmış, idarə olunan və təhlükəsiz çap mühiti yaratmaqla biz diqqətimizi sənəd məhsuldarlığının artırılmasına yönəldə bilərik.

Biz skan etməklə məhdudlaşmayan, lakin sürətini artırmaq və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün rəqəmsallaşdırılmış məlumatların emalına çevrilməyə kömək edən xidmətlər və texnologiyalar təklif edirik.

Mövcud iş axınları haqqında məlumat toplamaq və kəmiyyət məlumatlarını təhlil etməklə başlayırıq. Biz həmçinin müəyyən sənədlərin təşkilat daxilində və ya ondan kənarda çap edilməsinin və daşınmasının məqsədini anlamağa imkan verən məlumatları toplayırıq. Hər bir prosesin analitikasına əsaslanaraq, məsləhətçilərimiz fəaliyyət planına çevrilə bilən avtomatlaşdırma və sadələşdirmə üçün nəticələr və təkliflərdən ibarət hesabat hazırlayır.

Biznesinizin davamlılığını pozmadan həlləri mükəmməl şəkildə inteqrasiya etmək üçün resurslarımız və təcrübəmiz var.